Voor het onderwijs

Aantrekkelijk lesmateriaal voor het onderwijs, daar zet ik me graag voor in. Ik werk mee aan ‘papieren’ methodes maar steeds vaker ook aan online leeromgevingen.

Enkele projecten

Ruim twee jaar werkte ik als auteur mee aan Gotit Taal van ThiemeMeulenhoff voor de middelbare school. Adaptief en leerlinggericht: kinderen oefenen alleen wat nodig is om het juiste niveau te behalen en te onderhouden. Ik heb me met name ingezet voor de onderdelen spelling, grammatica en schrijven, referentieniveaus 2F en 3F.

Voor Noordhoff Uitgevers was ik betrokken bij de totstandkoming c.q. revisie van diverse methodes. Zo was ik auteur voor geschiedenis (groep 7 en 8) voor Wijzer, Taal op maat (groep 5 en 6), Flits (voortgezet technisch lezen voor groep 4-7) en Wijzer! Verkeer.

Voor Jeelo ofwel Je Eigen LeerOmgeving, bedoeld voor de basisschool, heb ik online lessen gemaakt voor geschiedenis, begrijpend lezen, begrijpend luisteren, spelling en grammatica. Ook maak ik foto’s bij de lessen.

Fictie en non-fictie

Ik heb zo’n 15 kinderboeken geschreven die verschenen zijn bij verschillende uitgeverijen, en twintig informatieboekjes voor het De Ruiters Informatiecentrum van Noordhoff, tegenwoordig Ars Scribendi. Iedere keer een nieuw onderwerp en dus een nieuwe uitdaging, ook omdat het verhaal met tekst en beeld moest worden verteld.

online-leeromgeving