Waardevolle herinneringen

Er zijn vele aanleidingen en redenen voor een persoonlijk verhaal. Een jubileum, de afsluiting van een enerverende periode in uw leven, het verlies van een dierbare, de geboorte van een eerste kleinkind en/of de wens om de (familie)geschiedenis door te geven aan het nageslacht. En er zijn allerlei manieren om dat verhaal vast te leggen. Op traditionele wijze, dus in geschreven vorm: van een digitale versie tot een gebonden boek. Eventueel aangevuld met een videoportret of audio-opname.

Persoonlijke herinneringen

De Utrechtse Til Muileboom vertelde mij haar levensverhaal tijdens een aantal bijeenkomsten, eerst in het wijkcentrum en al gauw bij haar thuis. Ik scande de familiefoto’s en Til schreef de recepten op waar haar kinderen en kleinkinderen al vaak om gevraagd hadden. Een waardevol document, zeker na het onverwachte overlijden van Til.

Levensverhalen

In het kader van het 900-jarig bestaan van de gemeente De Bilt, heb ik een groot project rond levensverhalen opgezet en uitgevoerd. Maandelijks konden inwoners een verhaal schrijven rond een thema. Ook konden ze zich laten interviewen voor een persoonlijk levensverhaal. Voor dit project heb ik veel inwoners gesproken en hun verhaal vastgelegd. Ook andere schrijvers hebben aan het project meegewerkt, evenals vrijwillige fotografen.

Het was een mooi project met zo’n twintig vrijwilligers dat heeft geresulteerd in een prachtig, gebonden jubileumboek, diverse audiotours en een schrijfproject op de basisscholen. Zonder subsidie was dit uiteraard niet mogelijk geweest.

Lees hier het verhaal van vluchteling Angatu Feyissa: angatu_feyissa

Lees hier het verhaal van Rachel Polak-de Jong: rachel_polak

waardevolle herinneringen vastleggen in levensverhalen